Chợ Tốt

Tuyển Công Nhân May Tại Huyện Chợ Mới, Bắc Kạn - Vieclamtot