Cách làm đơn xin nghỉ thai sản. Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất

01/08/2022

Đơn xin nghỉ thai sản là điều kiện bắt buộc theo quy trình đối với người lao động muốn xin nghỉ việc tại công ty theo chế độ để cấp trên xét duyệt. Vậy để làm đơn xin nghỉ thai sản cần biết những gì và mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất ra sao? Tất cả các thông tin về chế độ nghỉ thai sản và thủ tục bắt buộc sẽ được bật mí chi tiết trong bài viết dưới đây. 

đơn xin nghỉ thai sản
Nghỉ thai sản là chế độ ưu tiên dành cho lao động nữ mang thai

Thông tin chi tiết về việc nghỉ thai sản

Khi nào cần nộp đơn xin nghỉ thai sản?

Theo quy định, người lao động mang bầu sẽ được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm là 6 tháng. Đơn xin nghỉ thai sản cần được nộp cho công ty, doanh nghiệp trong vòng 2 tháng trước khi sinh dựa trên điều kiện sức khỏe của mẹ và thai nhi. 

Trường hợp, thai phụ có sức khỏe yếu hơn bắt buộc phải nghỉ sớm để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi thì bạn hoàn toàn có thể gửi đơn xin nghỉ thai sản sớm hơn. Sau sinh nếu bạn có sức khỏe đảm bảo và có điều kiện có thể xin đi làm lại tại công ty sớm hơn 6 tháng quy định của bảo hiểm.

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

Các đối tượng áp dụng chế độ thai sản bao gồm:

  • Người lao động ký hợp đồng lao động với công ty doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm (hợp đồng có thời hạn, không xác định thời hạn hoặc theo thời vụ) ít nhất 2 – 3 tháng
  • Đối tượng áp dụng: công chức, viên chức, cán bộ
  • Các đối tượng làm việc nhà nước trong ngành quốc phòng, sĩ quan, quân đội, công an.
Người lao động mang bầu sẽ được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm là 6 tháng

Điều kiện để hưởng chế độ thai sản

Trước khi làm đơn xin nghỉ thai sản các bạn cần tìm hiểu xem mình đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản hay chưa? Điều kiện để hưởng chế độ thai sản bao gồm:

  • Người lao động đang mang bầu
  • Người lao động trong thời gian đầu sinh con
  • Người lao động là người đang nhờ mang thai hộ và nữ mang thai hộ
  • Người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi
  • Người lao động sử dụng các biện pháp để tránh thai như triệt sản, đặt vòng tránh thai
  • Người lao động nam có vợ đang trong thời gian sinh con và tham gia bảo hiểm xã hội.

Thời gian hưởng chế độ thai sản

Quy định cụ thể về chế độ thai sản như sau:

Trong thời gian từ khi mang thai đến lúc sinh, người lao động được phép nghỉ tối đa 5 lần cho việc khám thai, mỗi lần 1 – 2 ngày. Riêng đối với các trường hợp sẩy, nạo phá thai thì người lao động được nghỉ theo số tuần tuổi của thai nhi từ 10 – 50 ngày, bao gồm luôn cả ngày nghỉ và lễ Tết. Người lao động mang thai sẽ được nghỉ và hưởng chế độ thai sản 6 tháng (tính từ lúc nghỉ sinh). 

Sau khi kết thúc thời gian nghỉ thai sản, trong vòng 30 ngày làm việc đầu tiên các mẹ vẫn có thể xin nghỉ thêm để đảm bảo sức khỏe, quy định là 5 ngày đối với người sinh thường và 7 ngày đối với người sinh mổ, 10 ngày đối với các mẹ sinh đôi trở lên. Mức lương quy định khi nghỉ việc thời gian này là 30% lương cơ sở. 

Chế độ thai sản đã được quy định rõ theo luật lao động hiện hành

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 

Bạn đang tìm mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho công nhân mới nhất để sử dụng? Tham khảo mẫu đơn Việc Làm Tốt chia sẻ bên dưới:

Mẫu đơn nghỉ thai sản chung

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:     

– Ban Giám đốc Công ty ………………….….…(1)

– Phòng hành chính nhân sự

– Trưởng bộ phận ………………………….……… (2)

Tên tôi là: ………………………..……………………….. Sinh ngày …………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………….….. Vị trí công tác: ……………………………….

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp ………………………….. Nơi cấp ………………..

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………..

Hiện nay, tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Ngày dự kiến sinh là ……………………..

Để đảm bảo sức khỏe và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc sinh con, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày …../…./…. đến ngày ……/…../…..(3)

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ……………………..(4) hiện đang công tác tại………………(5).

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………………, Ngày…..tháng…..năm……

Ý kiến của Giám đốcNgười làm đơn
……………………………………….……………………………………….

Hãy tham khảo các mẫu đơn để thực hiện đúng theo quy trình

Mẫu 2

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là: ………………………..……..………………………… Sinh ngày …………………………….

Chức vụ: ………………………………………………….….. Vị trí công tác: …………………………

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp ………………………….. Nơi cấp ………………..

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày …../…./20….. đến ngày ……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ………………………………………………hiện đang công tác tại ……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

……………, ngày…..tháng…..năm……………

Ý kiến của Giám đốcNgười làm đơn
……………………………………….……………………………………….

Tìm hiểu kỹ quy định hiện hành để bảo vệ quyền lợi cho bản thân

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho chồng có vợ sinh con

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………….. Sinh ngày: ………………………….

Chức vụ: ……………………………. Vị trí công tác: …………………………

Số CMND: ……………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………….

Vợ tôi vừa sinh con vào ngày …………………. Để chăm sóc cho vợ và con mới sinh, tôi mong Ban Giám đốc Công ty phê duyệt để nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian nghỉ từ ngày …../…./…….. đến ngày ……/…../….…..

Tôi cam kết trở lại làm việc đúng thời gian kể trên và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày…..tháng…..năm………

Ý kiến của Giám đốcNgười làm đơn
……………………………………….……………………………………….

Đơn xin nghỉ thai sản theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

….(1)…., ngày …. tháng …. năm ………..

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: ……………………..(2)………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ chế độ thai sản (đối với lao động nam xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con cần ghi rõ lý do) thời gian là …………. ngày, kể từ ngày …………… đến hết ngày ………………………………………..

Tôi xin hứa sau khi có hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của cơ sở y tế có thẩm quyền, tôi sẽ gửi kịp thời đến ………………….(3)………………………. để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Địa chỉ, điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………………

Tôi sẽ bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu đang quản lý với thủ trưởng đơn vị trước khi được nghỉ và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian được nghỉ.

Kính đề nghị ……………………………………….(2)…………….. xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNGƯỜI LÀM ĐƠN
…………………………………………………….
(Chữ ký)(Chữ ký)

Ghi chú:

(1) Địa danh.

(2) Chức danh của người có thẩm quyền cho nghỉ thai sản.

(3) Đơn vị làm thủ tục giải quyết chế độ thai sản.

Lưu ý: Đây là các mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung, tùy vào từng công ty, doanh nghiệp sẽ có quy trình xử lý khác nhau. Trước khi sử dụng mẫu đơn nào và điền thông tin ra sao các bạn nên tham khảo trước từ bộ phận hành chính nhân sự của đơn vị mình đang làm việc để được hướng dẫn cụ thể.

Sau khi nộp đơn xin nghỉ thai sản, người lao động cần phải chờ người có quyền hạn (quản lý hoặc giám đốc) phê duyệt theo quy định.

Ngoài ra, đối với các bạn có thắc mắc về chế độ thai sản hoặc các thông tin về quyền lợi của người lao động hãy truy cập Việc Làm Tốt để tham khảo thêm. Hoặc các bạn có nhu cầu tìm việc hãy vào kênh Việc Làm Tốt để tìm hiểu cho mình các vị trí tuyển dụng phù hợp để ứng tuyển nhé. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Bình luận

Có thể bạn quan tâm