Chợ Tốt

Dành cho NTD mới
Gói tuyển dụng PRO

Tìm thêm ứng viên mới
Ứng viên đã lưu

Quản lý tin đăng

Hết hạn trong

0
0
Giờ
0
0
Phút
0
0
Giây

Tuyển phục vụ, bán hàng, bảo vệ, shipper thật dễ dàng!

(*) Chỉ áp dụng cho Nhà Tuyển Dụng ở TP. Hồ Chí Minh
circle_check
Đăng tuyển 5 phút, có ngay ứng viên liên hệ chỉ trong 3 tiếng
circle_check
MIỄN PHÍ 01 tin đăng tuyển (Gốc 50K)
circle_check
Tự động đẩy tin liên tục trong 3 ngày
circle_check
Tiếp cận hơn 200.000 lao động phổ thông mỗi ngày
circle_check
Tư vấn viên hỗ trợ 1-1
circle_check
Đăng tuyển 5 phút, có ngay ứng viên liên hệ chỉ trong 3 tiếng
circle_check
MIỄN PHÍ 01 tin đăng tuyển (Gốc 50K)
circle_check
Tự động đẩy tin liên tục trong 7 ngày
circle_check
Tiếp cận hơn 450.000 lao động phổ thông mỗi ngày
circle_check
Tư vấn viên hỗ trợ 1-1
Giá cũ: 400.000 ₫
09083996**** vừa mua gói 400K

Tuyển phục vụ, bán hàng, bảo vệ, shipper thật dễ dàng!

circle_check
Đăng tuyển 5 phút, có ngay ứng viên liên hệ chỉ trong 3 tiếng
circle_check
MIỄN PHÍ 01 tin đăng tuyển (Gốc 50K)
circle_check
Tự động đẩy tin liên tục trong 3 ngày
circle_check
Tiếp cận hơn 200.000 lao động phổ thông mỗi ngày
circle_check
Tư vấn viên hỗ trợ 1-1
circle_check
Đăng tuyển 5 phút, có ngay ứng viên liên hệ chỉ trong 3 tiếng
circle_check
MIỄN PHÍ 01 tin đăng tuyển (Gốc 50K)
circle_check
Tự động đẩy tin liên tục trong 7 ngày
circle_check
Tiếp cận hơn 450.000 lao động phổ thông mỗi ngày
circle_check
Tư vấn viên hỗ trợ 1-1
Ưu đãi hết hạn trong: 00:00:00
Giá cũ: 400.000 ₫
03604953**** vừa mua gói 200K